Mr. Jan van den Heuvel en mr. Jos Bloo zijn specialist op het gebied van het insolventierecht. Zij worden regelmatig door de rechtbank tot curator benoemd en ze adviseren in (pré)faillissementssituaties. Zij zijn lid van Insolad, de landelijke specialistenvereniging voor insolventieadvocaten. Daarnaast zijn zij lid van Viaar, de vereniging voor insolventierechtadvocaten in het arrondissement Limburg.

Faillissementen overzicht

Onderstaand treft u de lopende faillissementen aan sinds november 2014. Indien er inmiddels verslag(en) is/zijn uitgebracht in het faillissement, treft u deze daarbij eveneens aan.

Indienen vorderingen

Indien u in een van bovenstaande faillissementen een vordering heeft op de betreffende gefailleerde, kunt u uw vordering digitaal indienen. U dient daarvoor op de betreffende onderneming te klikken. Vervolgens kunt u het vorderingsformulier online invullen en tegelijkertijd de bijbehorende stukken uploaden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de niet betaalde facturen en eventuele aanvullende bescheiden, zoals algemene voorwaarden, indien eigendoms- of voorrechten van toepassing zijn. Dit wordt dan naar ons verstuurd en tevens aan uzelf bevestigd per e-mail.